กติกาการโหวต
ในโครงการ Go On Girl Star Search By Clean and Clear จะมีการเปิดโหวตทั้งหมดจำนวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่1 คัดเลือกจาก 100 คน เหลือ 10 คน : ระยะเวลาตั้งแต่ 10.00น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 23.59 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โดย 5 สาวหน้าใสที่มีคะแนนโหวตสูงสุด และอีก 5 สาวหน้าใสที่กรรมการเลือก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
รอบที่2 คัดเลือกจาก 10 คน เหลือ 3 คน : ระยะเวลาตั้งแต่ 10.00น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมคนสุดท้ายออกจากห้อง Audition เป็นที่เรียบร้อยและทีมงานประกาศปิดโหวต (เวลา 17.00 น. โดยประมาณ)
สาวหน้าใสที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดเพียง 1 คน และอีก 2 สาวที่สามารถพิชิตใจคณะกรรมการในห้อง Audition ได้ จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย และถ่ายทำรายการพิเศษเพื่อค้นหาผู้ชนะกับ GMMTV
*ในการโหวต รอบที่ 2 จะเริ่มต้นนับคะแนนโหวตของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 คนใหม่ ตั้งแต่ 0 โดยไม่นำคะแนนโหวตเดิมในรอบที่ 1 เข้ามารวม
กติกาการโหวตแบบปกติ
เลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการโหวตคะแนนให้ และกดปุ่ม “Vote” โดย 1 โหวต = 1 คะแนน (1 Account สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง/ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนโหวตต่อวัน)
กติกาการโหวตแบบพิเศษ
1. เลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการโหวตคะแนนให้ และกดปุ่ม “Vote ด้วยใบเสร็จ”
2. Upload ภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ระบุรายการซื้อผลิตภัณฑ์ คลีน แอนด์ เคลียร์ แบบใด ขนาดใดก็ได้
(ไม่กำหนดจำนวนชิ้นหรือมูลค่าขั้นต่ำ) โดย 1 โหวต = 10 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จในการโหวต แต่ 1 ใบเสร็จ ใช้ได้ 1 ครั้ง)
3. รอทีมงานตรวจสอบใบเสร็จ และแจ้งผลกลับทางอีเมล