ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ Live Audition 10 คนสุดท้าย จะได้รับของรางวัล ดังนี้
1. ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ Live Audition โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครทาง Facebook หรือ Instagram จะได้รับกล้องถ่ายรูปดิจิทัล Fujifilm X-A3 เป็นของรางวัล จำนวนคนละ 1 เครื่อง
2. ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ Live Audition โดยเพื่อนหรือ ผู้ปกครอง ทั้งผู้เข้าประกวด และ บุคคลที่เสนอชื่อ
จะได้รับกล้องถ่ายรูปโพลารอยด์ดิจิทัล Kodak Printomatic เป็นของรางวัล จำนวนคนละ 1 เครื่อง