•  
  •  

กติกาการโหวต

ทีมงานคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ประกาศผลขึ้นเว็บไซต์ www.goongirlnguystarsearch.com เพื่อทำการค้นหาผู้ร่วมกิจกรรมที่จะได้ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย (จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ 6 คน และจากผลคะแนนโหวตสูงสุด 6 คน)โดย 6คนที่มาจากคะแนนโหวตจะถูกแบ่งออกเป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน ที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดบน Microsite จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ 12 คนสุดท้ายทันที เริ่มเปิดโหวตตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562

โหวตแบบปกติ

1. เข้าไปที่ www.cleanandclearstarsearch.com และ Log-in
2. เลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการส่งคะแนนโหวตให้ และกดปุ่ม “ส่ง Clean & Clear”
โดยขวด Clean & Clear 1 ขวด = 1 คะแนน (1 บัญชี Facebook สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง/ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนโหวตต่อวัน)

โหวตแบบพิเศษ

1. เข้าไปที่ www.cleanandclearstarsearch.com และ Log-in
2. เลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการโหวตคะแนนให้ และกดปุ่ม “ส่งใบเสร็จ Clean & Clear”
3. Upload ใบเสร็จที่ระบุรายการซื้อผลิตภัณฑ์ คลีน แอนด์ เคลียร์ แบบใด ขนาดใดก็ได้ (ไม่กำหนดจำนวนชิ้นหรือมูลค่าขั้นต่ำ) โดย 1 ใบเสร็จ = 10 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จในการโหวต แต่ 1 ใบเสร็จ ใช้ได้ 1 ครั้ง) (1 บัญชี Facebook สามารถโหวตได้ ไม่จำกัดเวลา)
4. รอทีมงานตรวจสอบใบเสร็จ และแจ้งผลกลับทางอีเมล์ตามที่ระบุใน Facebook