41
 • แซน

 • ชื่อ - นามสกุล : ภูษิชา ฤทธาสวัสดิ์
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 54 kg 
 • การศึกษา : ged
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนพูดเก่งเวลาอยู่กับคนที่สนิท ถ้าไม่สนิทก็จะนิ่งไปเลย เป็นคนชอบหัวเราะในเรื่องที่ไม่ขำ เป็นคนเล่นมุขตลกไม่ได้เลย เวลาอยู่กับคนที่สนิทก็จะเป็นตัวของตัวเองสุด มีความขี้แกล้ง ทะเล้น เล่นใหญ่
 • แซน

 • ชื่อ - นามสกุล : ภูษิชา ฤทธาสวัสดิ์
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 54 kg 
 • การศึกษา : ged
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนพูดเก่งเวลาอยู่กับคนที่สนิท ถ้าไม่สนิทก็จะนิ่งไปเลย เป็นคนชอบหัวเราะในเรื่องที่ไม่ขำ เป็นคนเล่นมุขตลกไม่ได้เลย เวลาอยู่กับคนที่สนิทก็จะเป็นตัวของตัวเองสุด มีความขี้แกล้ง ทะเล้น เล่นใหญ่
 •