71
 • องุ่น

 • ชื่อ - นามสกุล : กัญญาวาท พร้อมทรัพย์ศรี
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนสดใส เฮฮา เป็นตัวของตัวเอง ชอบทำให้คนอื่นยิ้ม
 • องุ่น

 • ชื่อ - นามสกุล : กัญญาวาท พร้อมทรัพย์ศรี
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนสดใส เฮฮา เป็นตัวของตัวเอง ชอบทำให้คนอื่นยิ้ม
 •