244
 • เบนนี่

 • ชื่อ - นามสกุล : ปานชีวา ไชยสาน
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • สวยน่ารัก เฟรนลี่ แอบมีบางมุมหวานซ่อนเปรี้ยว
 • เบนนี่

 • ชื่อ - นามสกุล : ปานชีวา ไชยสาน
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • สวยน่ารัก เฟรนลี่ แอบมีบางมุมหวานซ่อนเปรี้ยว
 •