242
 • น้ำหนาว

 • ชื่อ - นามสกุล : สุพิชญา บริคุต
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • สาวหน้าคม ผิวสีแทน เป็นคนลุยๆจ้า MCเก่ง ยิ้มสวยหน้าสวยอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดจ้าเรื่องสวย
 • น้ำหนาว

 • ชื่อ - นามสกุล : สุพิชญา บริคุต
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • สาวหน้าคม ผิวสีแทน เป็นคนลุยๆจ้า MCเก่ง ยิ้มสวยหน้าสวยอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดจ้าเรื่องสวย
 •