7,409
 • พลอย

 • ชื่อ - นามสกุล : ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 162 cm  น้ำหนัก : 43 kg 
 • การศึกษา : ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนสดใส พูดเก่ง เข้ากับคนง่าย มีนิสัยโก๊ะๆเปิ่นๆ จนมีฉายาว่า พลอยจอมโก๊ะ ค่ะ
 • พลอย

 • ชื่อ - นามสกุล : ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 162 cm  น้ำหนัก : 43 kg 
 • การศึกษา : ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนสดใส พูดเก่ง เข้ากับคนง่าย มีนิสัยโก๊ะๆเปิ่นๆ จนมีฉายาว่า พลอยจอมโก๊ะ ค่ะ
 •