234
 • ปูเป้

 • ชื่อ - นามสกุล : วรมนต์ ฉวีวงษ์
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 54 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนสดใสร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ยิ้มง่าย พูดเก่ง กล้าเเสดงออก เป็นตัวของตัวเอง
 • ปูเป้

 • ชื่อ - นามสกุล : วรมนต์ ฉวีวงษ์
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 54 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนสดใสร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ยิ้มง่าย พูดเก่ง กล้าเเสดงออก เป็นตัวของตัวเอง
 •