193
 • ฟิล์ม

 • ชื่อ - นามสกุล : รชานันท์ มหาวรรณ์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ยิ้มเก่ง สดใส ร่าเริง
 • ฟิล์ม

 • ชื่อ - นามสกุล : รชานันท์ มหาวรรณ์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ยิ้มเก่ง สดใส ร่าเริง
 •