177
 • ใบเฟิร์น

 • ชื่อ - นามสกุล : ธมลวรรณ ทวีทรัพย์
 • อายุ : 16 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 53 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เวลายิ้มจะสดใส แต่ถ้าหน้านิ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดุ และเท่ในเวลาเดียวกัน
 • ใบเฟิร์น

 • ชื่อ - นามสกุล : ธมลวรรณ ทวีทรัพย์
 • อายุ : 16 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 53 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เวลายิ้มจะสดใส แต่ถ้าหน้านิ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดุ และเท่ในเวลาเดียวกัน
 •