48
 • นัทธ์

 • ชื่อ - นามสกุล : นัทธ์ชนัน ขันทราษฏร์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • บุคลิกเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย
 • นัทธ์

 • ชื่อ - นามสกุล : นัทธ์ชนัน ขันทราษฏร์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • บุคลิกเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย
 •