123
 • ลูกจัน

 • ชื่อ - นามสกุล : นัฐธพัสร์ พินิจไชย
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 163 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • พูดเก่ง ร่าเริง หัวเราะง่าย มั่นใจในตัวเอง
 • ลูกจัน

 • ชื่อ - นามสกุล : นัฐธพัสร์ พินิจไชย
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 163 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • พูดเก่ง ร่าเริง หัวเราะง่าย มั่นใจในตัวเอง
 •