0
 • หญิง

 • ชื่อ - นามสกุล : สุมิตรา ธิติอภินันท์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนประชาบำรุง จ.พะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ดูเรียบร้อย ใสๆ แต่นิสัยตลก เฮฮาร่าเริง ใจดี มองโลกในแง่บวก
 • หญิง

 • ชื่อ - นามสกุล : สุมิตรา ธิติอภินันท์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนประชาบำรุง จ.พะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ดูเรียบร้อย ใสๆ แต่นิสัยตลก เฮฮาร่าเริง ใจดี มองโลกในแง่บวก
 •