22
 • ปิ่น

 • ชื่อ - นามสกุล : พัทธ์ธีรา แสงสุรีย์พรชัย
 • อายุ : 16 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : ม.4 ร.ร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • สาวสตรอง ง่ายๆอะไรก็ได้ พูดเก่ง บ้าจี้ เฟรนลี่
 • ปิ่น

 • ชื่อ - นามสกุล : พัทธ์ธีรา แสงสุรีย์พรชัย
 • อายุ : 16 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : ม.4 ร.ร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • สาวสตรอง ง่ายๆอะไรก็ได้ พูดเก่ง บ้าจี้ เฟรนลี่
 •