57
 • ชิง

 • ชื่อ - นามสกุล : พาขวัญ เชิญกิตติภาส
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : นานาชาติเอกมัย
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนจริงใจ พูดตรงๆ แต่พอสนิทแล้ว โคตรบ้า และ ขําง่ายมาก พูดเก่ง
 • ชิง

 • ชื่อ - นามสกุล : พาขวัญ เชิญกิตติภาส
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : นานาชาติเอกมัย
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนจริงใจ พูดตรงๆ แต่พอสนิทแล้ว โคตรบ้า และ ขําง่ายมาก พูดเก่ง
 •