876
 • เนม

 • ชื่อ - นามสกุล : ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต
 • อายุ : 15 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนร่าเริง พูดเก่ง เข้ากับคนได้ง่าย
 • เนม

 • ชื่อ - นามสกุล : ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต
 • อายุ : 15 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนร่าเริง พูดเก่ง เข้ากับคนได้ง่าย
 •