257
 • ไข่มุก

 • ชื่อ - นามสกุล : สุพิชญา สายน้ำน่าน
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 44 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนลาซาล
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • น่ารัก สดใส ยิ้มง่าย มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ไข่มุก

 • ชื่อ - นามสกุล : สุพิชญา สายน้ำน่าน
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 44 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนลาซาล
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • น่ารัก สดใส ยิ้มง่าย มีความมั่นใจในตัวเอง
 •