723
 • จัสมิน

 • ชื่อ - นามสกุล : จัสมิน มาริสา ฮิวส์
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 168 cm  น้ำหนัก : 57 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • คุยเก่ง สนุกสนาน เฮฮา โก๊ะๆ
 • จัสมิน

 • ชื่อ - นามสกุล : จัสมิน มาริสา ฮิวส์
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 168 cm  น้ำหนัก : 57 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • คุยเก่ง สนุกสนาน เฮฮา โก๊ะๆ
 •