0
 • โจ้

 • ชื่อ - นามสกุล : พลอยยุคล โรจนกตัญญู
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : ศิลปกรรม การแสดง มศว
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
 • โจ้

 • ชื่อ - นามสกุล : พลอยยุคล โรจนกตัญญู
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : ศิลปกรรม การแสดง มศว
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

 •