571
 • มิว

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐนรี วัชรเธียรสกุล
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 162 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(BJM) ปี4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • โก๊ะ กวน ตลก แต่ถ้าไม่สนิทจะนิ่งๆ เงียบๆ
 • มิว

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐนรี วัชรเธียรสกุล
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 162 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(BJM) ปี4
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • โก๊ะ กวน ตลก แต่ถ้าไม่สนิทจะนิ่งๆ เงียบๆ
 •