68
 • เดวี่

 • ชื่อ - นามสกุล : รัญชิดา ภัทรรุจี
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 158 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดม
 • รูปแบบการสมัคร : poo_pimvadee สมัครให้
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • สดใส ร่าเริง มุ่งมั่น
 • เดวี่

 • ชื่อ - นามสกุล : รัญชิดา ภัทรรุจี
 • อายุ : 17 ปี  ส่วนสูง : 158 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดม
 • รูปแบบการสมัคร : poo_pimvadee สมัครให้
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • สดใส ร่าเริง มุ่งมั่น
 •