0
 • มายน์

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐรดา ชีรานนท์
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 51 kg 
 • การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • สดใสร่าเริงค่ะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่องานที่ตนเองทำค่ะ ขี้อาย ยิ้มเก่ง
 • มายน์

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐรดา ชีรานนท์
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 51 kg 
 • การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • สดใสร่าเริงค่ะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่องานที่ตนเองทำค่ะ ขี้อาย ยิ้มเก่ง
 •