122
 • ปาล์ม

 • ชื่อ - นามสกุล : สิรินยา ตันติพงษ์วัฒนา
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 157 cm  น้ำหนัก : 39 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นผู้หญิงลุยๆ กวนๆ โก๊ะๆ นิสัยเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายอีกคน
 • ปาล์ม

 • ชื่อ - นามสกุล : สิรินยา ตันติพงษ์วัฒนา
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 157 cm  น้ำหนัก : 39 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นผู้หญิงลุยๆ กวนๆ โก๊ะๆ นิสัยเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายอีกคน
 •