439
 • ลูกแพร์

 • ชื่อ - นามสกุล : หทัยชนก สมิทธ์ศราการย์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : ชั้นปี4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รูปแบบการสมัคร : เพื่อนสมัครให้ : Sherry Cecilia Smith
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ถ้าเธอคนนี้มาแบบหน้านิ่งๆอาจจะดูหยิ่งๆเหวี่ยงๆ แต่ถ้าได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะได้เห็นมุมที่สดใสเป็นประกาย เป็นสาวน้อยที่คุยเก่ง สดใส ทำให้คนรอบข้างมีความสุขตามรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ก็เป็นคนมีมุมอึนๆอ๊องๆอยู่บ้างนะคะ
 • ลูกแพร์

 • ชื่อ - นามสกุล : หทัยชนก สมิทธ์ศราการย์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 160 cm  น้ำหนัก : 45 kg 
 • การศึกษา : ชั้นปี4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รูปแบบการสมัคร : เพื่อนสมัครให้ : Sherry Cecilia Smith
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ถ้าเธอคนนี้มาแบบหน้านิ่งๆอาจจะดูหยิ่งๆเหวี่ยงๆ แต่ถ้าได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะได้เห็นมุมที่สดใสเป็นประกาย เป็นสาวน้อยที่คุยเก่ง สดใส ทำให้คนรอบข้างมีความสุขตามรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ก็เป็นคนมีมุมอึนๆอ๊องๆอยู่บ้างนะคะ
 •