30
 • รวงข้าว

 • ชื่อ - นามสกุล : สุภัสสรา เงินหนู
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 46 kg 
 • การศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนกวนๆ ชอบความเฮฮาสนุกสนาน ชอบเล่นมุขแต่บางครั้งก็แป๊ก ชอบให้เพื่อนรอบข้างมีความสุขและมีรอยยิ้มเวลาอยู่กับหนู
 • รวงข้าว

 • ชื่อ - นามสกุล : สุภัสสรา เงินหนู
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 169 cm  น้ำหนัก : 46 kg 
 • การศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนกวนๆ ชอบความเฮฮาสนุกสนาน ชอบเล่นมุขแต่บางครั้งก็แป๊ก ชอบให้เพื่อนรอบข้างมีความสุขและมีรอยยิ้มเวลาอยู่กับหนู
 •