145
 • มีน

 • ชื่อ - นามสกุล : นิราภร จันทร์อินทร์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนสดใสร่าเริง ยิ้มง่าย เข้ากับคนง่าย แต่ถ้าหน้านิ่งๆก็จะดูเป็นคนหยิ่ง
 • มีน

 • ชื่อ - นามสกุล : นิราภร จันทร์อินทร์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 166 cm  น้ำหนัก : 50 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนสดใสร่าเริง ยิ้มง่าย เข้ากับคนง่าย แต่ถ้าหน้านิ่งๆก็จะดูเป็นคนหยิ่ง
 •