737
 • ปริม

 • ชื่อ - นามสกุล : ปริณดา เตไชยา
 • อายุ : 15 ปี  ส่วนสูง : 158 cm  น้ำหนัก : 46 kg 
 • การศึกษา : homeschool
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • คนสนุกสนาน พูดเก่ง
 • ปริม

 • ชื่อ - นามสกุล : ปริณดา เตไชยา
 • อายุ : 15 ปี  ส่วนสูง : 158 cm  น้ำหนัก : 46 kg 
 • การศึกษา : homeschool
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • คนสนุกสนาน พูดเก่ง
 •