153
 • พราว

 • ชื่อ - นามสกุล : แพรวพราว สองเมือง
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 173 cm  น้ำหนัก : 52 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • เป็นคนหัวเราะง่าย ยิ้มเก่ง คุยเก่ง อัธยาสัยดี เข้ากับคนง่าย
 • พราว

 • ชื่อ - นามสกุล : แพรวพราว สองเมือง
 • อายุ : 21 ปี  ส่วนสูง : 173 cm  น้ำหนัก : 52 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • เป็นคนหัวเราะง่าย ยิ้มเก่ง คุยเก่ง อัธยาสัยดี เข้ากับคนง่าย
 •