2
 • แพน

 • ชื่อ - นามสกุล : ภิชาภัช นาราเสริมชีพ
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 44 kg 
 • การศึกษา : ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่1
 • รูปแบบการสมัคร :
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • นิสัยจริงๆกับลุคขัดกัน
 • แพน

 • ชื่อ - นามสกุล : ภิชาภัช นาราเสริมชีพ
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 165 cm  น้ำหนัก : 44 kg 
 • การศึกษา : ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่1
 • รูปแบบการสมัคร :
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • นิสัยจริงๆกับลุคขัดกัน
 •