749
 • ณัฐฐาน์

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐฐาน์ ภัทรพงศ์รัศมี
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 171 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ร่าเริง เข้ากับคนง่าย ตลก เฟรนลี่
 • ณัฐฐาน์

 • ชื่อ - นามสกุล : ณัฐฐาน์ ภัทรพงศ์รัศมี
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 171 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ร่าเริง เข้ากับคนง่าย ตลก เฟรนลี่
 •