296
 • อาย

 • ชื่อ - นามสกุล : วรัญญา วิรัชกุล
 • อายุ : 20 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ยิ้มเก่ง ร่าเริง เข้ากับคนง่าย เฟรนลี่
 • อาย

 • ชื่อ - นามสกุล : วรัญญา วิรัชกุล
 • อายุ : 20 ปี  ส่วนสูง : 170 cm  น้ำหนัก : 49 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ยิ้มเก่ง ร่าเริง เข้ากับคนง่าย เฟรนลี่
 •