11
 • มายด์

 • ชื่อ - นามสกุล : อภิญญา พิชญ์อมรพันธ์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 42 kg 
 • การศึกษา : Bangkok university international
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • ร่าเริง เฮฮา เฟรนลี่
 • มายด์

 • ชื่อ - นามสกุล : อภิญญา พิชญ์อมรพันธ์
 • อายุ : 22 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 42 kg 
 • การศึกษา : Bangkok university international
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • ร่าเริง เฮฮา เฟรนลี่
 •