•  
 •  
 • แพท

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์
 • อายุ : 15 ปี  ส่วนสูง : 174 cm  น้ำหนัก : 62 kg 
 • การศึกษา : โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย Gifted Program
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
 • ฟิล์ม

 • ชื่อ - นามสกุล : รชานันท์ มหาวรรณ์
 • อายุ : 18 ปี  ส่วนสูง : 164 cm  น้ำหนัก : 48 kg 
 • การศึกษา : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง