145
 • จ๊ะจ๋า

 • ชื่อ - นามสกุล : ปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 161 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 2
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด
  • Friendly เฮฮา
 • จ๊ะจ๋า

 • ชื่อ - นามสกุล : ปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว
 • อายุ : 19 ปี  ส่วนสูง : 161 cm  น้ำหนัก : 47 kg 
 • การศึกษา : วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 2
 • รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
  • คาแรกเตอร์ไหนที่เป็นตัวเองที่สุด

  • Friendly เฮฮา
 •