ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.114 | แขกรับเชิญ 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' และ 'โฟร์ท ณัฐวรรธน์'

NEXT ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.113 | แขกรับเชิญ 'ต้นหอม ศกุนตลา'

ทอล์ก-กะ-เทยส์

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE