ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.147 | แขกรับเชิญ 'ซานิ นิภาภรณ์'

NEXT ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.146 | แขกรับเชิญ 'ติช่า กันติชา'

ทอล์ก-กะ-เทยส์

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE