ไทยทึ่ง เรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย ตอน #บางลำพู ที่มาของพระประธานแฝด แห่ง #วัดบวรนิเวศ ที่คุณไม่เคยรู้

NEXT ไทยทึ่ง เรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย ตอน #บางกอกใหญ่ ความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ในวัดอรุณฯ

ไทยทึ่ง...เรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   PRIVACY NOTICE  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE