LIVE! เต ตะวัน เปิดแผงชวนกินไก่! คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว! อร่อยจริง คุ้มชัวร์ เต คอนเฟิร์ม!

NEXT #เคเอฟซีคริสมีมายบอกซ์ #GMMTV LIVE! คริส พีรวัส มาตามสัญญา และร่วมส่งความสุขกับ KFC My Box

GMMTV LIVE

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   PRIVACY NOTICE  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE