'คริส - สิงโต SOTUS' สู้ไม่ถอยกับ 'เจนนี่' | ชวนเล่น Challenge EP.22

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE