เมื่อ "อาร์ม" ต้องเป็น stylist ให้กับ "คริส - สิงโต" ในงาน PERAYA PARTY PART.1 | ARM SHARE EP.8

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE