เต ชวน ก๊อตจิ ไปงานวัดเข้าพรรษา แต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ! | เตร็ดเตร่ fest กับ เต ตะวัน | EP.8

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE