เทยเที่ยวไทย The Route | ตอน 396 | รวมความตลกของทีมงานกับเรื่องเล่าขำๆ ของพิธีกร

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   PRIVACY NOTICE  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE