ไทยทึ่ง WOW! THAILAND | EP.217 #กีตาร์เทพ เล่นพร้อมกันทั้งมือซ้าย มือขวา ประสานเป็นหนึ่งเดียว

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE