ไทยทึ่ง WOW! THAILAND | EP.38 ทึ่งกันต่อย่าน #ประตูน้ำ #ร้านข้าวแกงเล็กที่สุดในโลก #ไก่ชิงช้าสวรรค์

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE