ไทยทึ่ง WOW! THAILAND | EP.43 เรื่องทึ่ง #จังหวัดอยุธยา ตอน3 #ตู้เย็นเครื่องแรกๆของไทย ไม่ใช้ไฟฟ้า

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE