ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.22 แขกรับเชิญ 'ปู ไปรยา, ณัฐ ศักดาทร'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE