ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT | EP.10 แขกรับเชิญ 'อาตุ่ย พุทธชาด, BNK48'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE