ทอล์ก-กะ-เทย | EP.2 แขกรับเชิญ 'รัศมีแข, บิ๊นท์ สิรีธร'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE