ทอล์ก-กะ-เทย | EP.19 แขกรับเชิญ 'คริส พีรวัส, น้ำตาล ทิพนารี, เค เลิศสิทธิชัย'

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE